بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

درباره پست الکترونیک دانشگاه گیلان

درباره پست الکترونیک دانشگاه گیلان


درباره پست الکترونیک دانشگاه گیلان

اعضاي محترم هيئت علمي ،کارمندان و دانشجويان مقطع دکتری و ارشد مي توانند از سرويس پست الکترونيک دانشگاه گيلان استفاده نمايند. در حال حاضر domain هاي زير تعريف شده است : guilan .ac.ir برای اعضاي محترم هيئت علمي و کارمندان phd.guilan.ac.ir دانشجويان مقطع دوره دکتري msc.guilan.ac.ir دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد