بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

فعال شدن اکانت اینترنت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید

فعال شدن اکانت اینترنت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید


فعال شدن اکانت اینترنت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید

اکانت اینترنت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید که ثبت نام آنها تایید نهایی شده ، فعال شد . اطلاعات تکمیلی در لینکهای  زیر : سوالات متداول درخصوص استفاده از اینترنت دانشگاه جدول سرویس حجمی اینترنت دانشجویان